Wednesday Specials in Minneapolis

McMahon's Irish Pub

3001 E. Lake Street , Minneapolis MN, 55406
Pub Quiz @ 6:30PM
Karaoke @ 8:00PM
TEXAS HOLD'EM Tournament @ 7:00PM